odcedzić


odcedzić
pot. euf. Odcedzić kartofle, kartofelki «o mężczyźnie: oddać mocz»: Czy korzystając z chwili postoju, mógłbym odcedzić kartofelki? Bo pęcherz mi pęknie! J. Machulski, P. Wereśniak, R. Zatorski, Kiler.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • odcedzić — dk VIa, odcedzićdzę, odcedzićdzisz, odcedzićcedź, odcedzićdził, odcedzićdzony odcedzać ndk I, odcedzićam, odcedzićasz, odcedzićają, odcedzićaj, odcedzićał, odcedzićany «oddzielić, zlać płyn, w którym znajdują się jakieś cząstki stałe» Odcedzić… …   Słownik języka polskiego

  • odcedzić kartofle [kartofelki] — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} żartobliwie o mężczyznach: oddać mocz, załatwić się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Skoczyć w krzaki odcedzić kartofle. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kartofel — Odcedzić kartofle zob. odcedzić …   Słownik frazeologiczny

  • kartofelek — Odcedzić kartofelki zob. odcedzić …   Słownik frazeologiczny

  • odcedzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odcedzaćam, odcedzaća, odcedzaćają, odcedzaćany {{/stl 8}}– odcedzić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, odcedzaćdzę, odcedzaćdzi, odcedzaćcedź, odcedzaćdzony {{/stl 8}}{{stl 7}} odzielać części stałe od płynu, cedząc… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odcedzać — pot. euf. Odcedzić kartofle, kartofelki «o mężczyźnie: oddać mocz»: Czy korzystając z chwili postoju, mógłbym odcedzić kartofelki? Bo pęcherz mi pęknie! J. Machulski, P. Wereśniak, R. Zatorski, Kiler …   Słownik frazeologiczny

  • odsączyć — dk VIb, odsączyćczę, odsączyćczysz, odsączyćsącz, odsączyćczył, odsączyćczony odsączać ndk I, odsączyćam, odsączyćasz, odsączyćają, odsączyćaj, odsączyćał, odsączyćany «oddzielić płyn od zawartych w nim części stałych przez sączenie, filtrowanie; …   Słownik języka polskiego

  • osączyć — dk VIb, osączyćczę, osączyćczysz, osącz, osączyćony osączać ndk I, osączyćam, osączyćasz, osączyćają, osączyćaj, osączyćał, osączyćany «umożliwić ściekanie, ociekanie płynu (najczęściej wody) z czegoś; odcedzić» Osączyć owoce na sicie …   Słownik języka polskiego

  • kartofel — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III a. mż III, D. kartofelfla; lm D. kartofelfli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}reg. {{/stl 8}}{{stl 7}} roślina warzywna o rozgałęzionej zielonej łodydze i jadalnych bulwach… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kartofelek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa a. mż IIa, D. kartofeleklka, reg. {{/stl 8}}{{stl 7}} mały kartofel; ziemniaczek {{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}odcedzić kartofle [kartofelki] {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień